Tuleviku töökohtade programm

Panustame Antsla noorte ettevõtlusõppesse

 

TSENTER annab omapoolse panuse  projekti "Ettevõtlikkuse ja ettevõtlusõppe süsteemne arendamine Antsla Gümnaasiumis". Projekt aitab korraldada süsteemselt ettevõtlusõpet koolis koostöös koostööpartneriga, aitab luua võrgustikku kohalike ettevõtete, koostööpartneri ja kooli vahel, et viia läbi kvaliteetset praktilist ettevõtlusõpet.

TSENTER panustab omalt poolt teemasse "Idee sünnist praktilise tooteni", kus selgitame ja innustame 6.-11. klassi õpilasi nägema probleeme, mis tekivad firma loomisel, loovalt mõtlema ja leidma probleemidele lahendusi, mõistma tooraine väärindamise vajalikkust ja tootearenduse teekonda. Õpilased näevad, kuidas kaasaaegses ettevõttes on tööprotsessid korraldatud ning kuhu liigub tuleviku ettevõtlus.Eesmärk on panna põhikooli ja gümnaasiumi õpilased looma mini- ja õpilasfirmasid, ning motiveerida neid saama ettevõtlikeks noorteks.

 

TSENTER viib läbi 10 koolituspäeva, mis näevad välja järgmiselt:

Tsentri tutvustus (15 min)

Tund 1 „Võrumaa Kutsehariduskeskuse tutvustus. Kuidas TSENTER aitab õpilasfirmasid“ (45 min)

Masinsaali ring, tutvustatakse seadmeid (45 min)

Tund 2 „Mida toob meile tulevik ja mida tasub õppida“ (45 min)

Võrumaa Kutsehariduskeskuse tehnomajaga tutvumine (45 min)


Kaido Mäesalu, kaido@tsenter.ee