Tuleviku töökohtade programm

Malevanoored tutvusid puiduvaldkonna võimalustega

27. juulil olid TSENTRI külalisteks Võru valla õpilasmaleva noored


Noored said uusi teadmisi TSENTRIST, Võrumaa Kutsehariduskeskusest, Kagu-Eesti puiduklastrist ja puiduvaldkonnast laiemalt.

  • Räägiti, kuidas õpilased saavad ise õpilasfirmat teha ja kuidas TSENTER saab neile abiks olla.

  • Ants tutvustas masinasaali seadmeid ja puidu väärindamise võimalusi.

  • Kaido rääkis, kuidas saab alguse üks toode, mida tähendab tootearendus ning mida disain. 

  • Antsu juhendamisel oli masinsaalis praktiline töötuba - noored lõikasid ise laseri peal välja nimelise joonlaua ning lihvisid ära. 

  • Kaido jagas teadmisi sellest, milliseid valikuid täna oma haridusteel teha, et olla edaspidises elus edukas. 
Lisainfo saamiseks võta kontakti: kaido@tsenter.ee